Datamodel
 

De data worden in HemoBase volgens een speciaal ontwikkeld datamodel opgeslagen. Dit model (zie onderstaande figuur) is als volgt opgebouwd:

Tijdlijn: de data worden prospectief geordend.

Rapport periode: het ziektebeloop wordt opgedeeld in rapport perioden; bij een nieuwe diagnose of therapieplan wordt een nieuw rapport aangemaakt. De rapport perioden worden grafisch boven de tijdlijn weergegeven.

Deeldiagnose: de Onderzoeken leveren een deeldiagnose; deze worden grafisch onder de tijdlijn aangegeven.

Geïntegreerde diagnose (GiD): de GiD is de basis voor de behandeling en de prognose en staat centraal in HemoBase. De GiD heeft 3 componenten: de WHO diagnose, de topografie van de primaire tumor en de prognostische factoren.

Rapport: het Rapport bevat 3 componenten: de GiD, het therapieplan en de therapie evaluatie.

Therapie evaluatie: er zijn 4 typen therapie evaluatie: tijdens therapie, na therapie, in de follow up, bij einde rapport.Gegevens worden gecodeerd en volgens nationale en internationale normen (WHO, NVC, Cheson etc.) ingevoerd. De data worden als onderdeel van het werkproces tijdens de uitoefening van de patiëntenzorg taken ingevoerd en niet retrospectief achteraf. De rechtenstructuur van het gebruikersprofiel bepaalt welke gegevens van andere disciplines zijn in te zien. De registratie van diagnostiek, therapie (inclusief chemotherapie, radiotherapie en stamceltransplantaties), complicatie en follow up gegevens zijn volgens een vast format gestandaardiseerd. 

Ook de therapie evaluatie wordt volgens een vast format geregistreerd, met ondersteuning door een Cheson response wizard. Deze geformaliseerde datastructuur is de kracht van het systeem. Met een druk op de knop kan van iedere patiënt een gestructureerd overzicht worden verkregen en m.b.v. de intelligente zoekfuncties kan inzicht in eigen handelen en uitkomsten op langere termijn worden verkregen. Het patiënten overzicht van ziekte, behandeling en beloop kan tekstueel of grafisch met een tijdslijn worden opgeroepen.

 

Informatie

aanvragen

Bent u geïnteresseerd in de producten en diensten van HemoBase? Dan sturen wij u graag geheel vrijblijvend aanvullende informatie toe.

Informatie aanvragen