Functionaliteit


In de onderstaande items worden het gebruik en de mogelijkheden van de verschillende HemoBase menu's en formulieren toegelicht.

Patiënten zoekmenu
Met dit menu kan volgens verschillende criteria een patiënten zoekvraag worden gesteld. Voor het  zoeken op naam verschijnt met het intypen van de eerste 3 letters een alfabetisch gesorteerde patiëntenlijst. Indien de geboortenaam, naam echtgenoot of geboorte datum geen hit oplevert dan verschijnt het aanmeldformulier. De gebruiker kan dan een nieuwe hemato-oncologische patiënt aanmelden.
N.B. Indien de gebruiker weet dat de patiënt wel bekend is in een ander ziekenhuis dan is het in principe mogelijk de patiënt over te plaatsen; dit kan in overleg met de beheerders en de andere gebruikers (behandelaars).
Na selecteren van een patiënt wordt het patiënten dossier geopend.

Onderzoeken
Voorgeschiedenis
De gebruiker kan hier naar eigen wensen de relevante feiten uit de voorgeschiedenis registreren. Het veld Conclusie is vrije tekst en wordt getoond in de Overzichten.
Anamnese
De gebruiker kan naar eigen wensen de relevante feiten van de Anamnese registreren. Het Opmerkingen veld kan worden gebruikt voor beschrijving van de klachten in vrije tekst. De tabbladen zijn bedoeld voor de gecodeerde data; de gegevens van de WHO performance worden automatisch doorgesluisd naar het tabblad Prognostische Factoren [zie Rapporten]. Het veld Conclusie is vrije tekst en wordt getoond in de Overzichten.
Lichamelijk onderzoek
De gebruiker kan naar eigen wensen de relevante feiten van het lichamelijk onderzoek registreren. Het lichaamsgewicht wordt bij het aanmaken van een chemokuur in Poli/Kliniek overgenomen.  Het veld Conclusie is vrije tekst en wordt getoond in de Overzichten. 
Histologie
Deze tabbladen bevatten de datavelden voor het Klinisch Pathologisch onderzoek. De Conclusie verschijnt in de Overzichten.
Beeldvormend onderzoek
Deze tabbladen bevatten de datavelden voor het beeldvormend onderzoek.  Alle afwijkende bevindingen verschijnen in de Overzichten.

Beeldvormend onderzoek

Klinische chemie
Deze tabbladen bevatten de datavelden voor Klinische Chemie. Het M-proteïne verschijnt in de Overzichten.
Perifeer bloed
Hier worden de bevindingen van het bloedbeeld en cytologie geregistreerd. Het veld Conclusie wordt getoond in de Overzichten.
Beenmerg cytologie
Idem als perifeer bloed.
Flowcytometrie
Hier worden de bevindingen van de flowcytometrie geregistreerd. Het veld Conclusie wordt getoond in de Overzichten.
Genetisch onderzoek
Hier worden de bevindingen van het moleculair- of cytogenetisch onderzoek geregistreerd. Het veld Conclusie wordt getoond in de Overzichten.
Complicatie registratie
Hier worden de toxiciteit- en infectie-gegevens geregistreerd conform de National Cancer Institute CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events).

Rapporten
Het rapport bevat formulieren voor de registratie van de "behandel en prognostische diagnose", het behandelplan en de therapie evaluatie data.
Algemeen
Hier wordt de tijdsperiode van het betreffende rapport vastgelegd.
GiD
Dit bevat de gegevens van de classificerende diagnose, het primair aangedane orgaan (systeem) en de prognostische factoren. Voor een aantal diagnosen is een wizard als hulpmiddel beschikbaar.
Therapieplan
Hier worden de verschillende therapie modaliteiten geregistreerd. Op basis van de gestelde diagnose wordt, indien van toepassing, een trialadvies aangeboden. Het chemotherapieplan wordt hier geselecteerd, en onder Poli/Kliniek worden doseringen etc. geregistreerd.

Therapieplan

Therapieplan evaluatie 
Hier wordt de respons en follow up geregistreerd en opgeslagen in een verzameltabel. Er is een responswizard beschikbaar voor de evaluatie van maligne lymfomen volgens de Cheson criteria (met en zonder PET/CT).

Poli/Kliniek
Hier worden de individuele kuren en dosering geregistreerd; het lichaamsgewicht wordt automatisch overgenomen van de vorige kuur. De 100% dosering wordt berekend en kan desgewenst worden aangepast. Op het tabblad Conclusie is een vrije tekstveld beschikbaar voor een "conclusie/samenvatting", deze wordt getoond in de Overzichten.

Multidisciplinair overleg (MDO)

Het MDO is onderdeel van het datamodel van HemoBase. Agendabeheer, verslaglegging en archivering zijn ondergebracht in een aparte module. Tijdens de bespreking biedt de grafische presentatie van de patiëntgegevens een snel en duidelijk overzicht. Via hyperlinks die automatisch in de afbeelding worden gegenereerd kunnen de gegevens (deeldiagnose, plaatjes, fenotypering, mutaties etc.) van de onderzoeken worden opgevraagd en toegelicht door de diagnostische disciplines. In consensus wordt de GiD en het behandelplan vastgesteld of bekrachtigd. Eventuele discussiepunten rond de diagnose of de therapie worden vastgelegd. En er wordt afgesproken wanneer de patiënt weer wordt besproken. Hiermee is een belangrijke prestatie indicator geborgd: alle patiënten worden multidisciplinair besproken en “loss of follow up” is niet mogelijk. 
De MDO patiëntenlijsten worden in HemoBase gearchiveerd en zijn toegankelijk voor de beheerder.

Overzichten

Dit betreft automatisch door HemoBase gegenereerde Overzichten.
Onderzoek per onderzoek
Een lijst van alle uitgevoerde onderzoeken; per onderzoek type  gesorteerd op datum.
Onderzoek per datum
Chronologische lijst van alle uitgevoerde onderzoeken.
Decursus
Overzicht (geautomatiseerd) van de belangrijkste bevindingen met print versie. Getoond worden: per Rapport periode Algemeen/Opmerkingen, GiD, Therapieplan, Therapie evaluatie; Tijdbalk grafisch plaatje; MDO verslagen; MDO formulier geplande/actuele bespreking.

Decursus

Tijdbalk

Snelknop naar Tijdbalk.
Poli/Kliniek
Overzicht Conclusies van Poli/Kliniek formulieren.
MDO 
Overzicht Conclusies van MDO verslagen.
Samenstellen (genereren pdf)
Optie om zelf een pdf aan te maken met bevindingen van Onderzoeken of Rapporten.

Berichten
Deze knop geeft toegang tot de interne mail functie van HemoBase. Indien een patiëntendossier is geopend dan worden de patiënt gegevens automatisch opgenomen in het veld "Onderwerp". Via de interne mail kunnen gebruikers en beheerders berichten uitwisselen, vragen stellen etc.

Taken
De Taken knop geeft toegang tot de ingebouwde "digitale" memo functie. De gebruiker kan op deze wijze voor zichzelf of een collega gebruiker een 'reminder' vastleggen. Indien de taak wordt aangemaakt bij een geopend patiëntendossier wordt de taak automatisch aan het dossier toegevoegd. Door 'taken' op te nemen in het dossier kan de gebruiker de ruimte creëren om op een rustig moment de nodige registratie invoer te plannen.

Extra
Standaard zoekvragen
Enkele standaard zoekvragen waarbij de gebruiker kan aangeven over welke periode hij wil zoeken en welke algemene gegevens m.b.t. de patiënten en behandelaars moeten worden getoond.

N.B. De dataset geeft gegevens m.b.t. het eerste rapport en wordt getoond in een Excel bestand.

Wizard zoekvragen
De gebruiker kan zelf zoekvragen samenstellen door het aangeven waarop de selectie moet plaatsvinden en wat er getoond moet worden.

N.B. De dataset geeft gegevens m.b.t. het eerste rapport en in een aparte kolom per patiënt het aantal aanwezige rapporten (over de geselecteerde) periode.

Informatie

aanvragen

Bent u geïnteresseerd in de producten en diensten van HemoBase? Dan sturen wij u graag geheel vrijblijvend aanvullende informatie toe.

Informatie aanvragen