MCL expertisecentrum hematologie

MCL expertisecentrum hematologie

Het MCL heeft de STZ topklinische expertise status voor hemato-oncologie verkregen op basis van uitstekende patiëntenzorg, florerende onderzoekslijnen (grotendeels gebaseerd op de population-based onderzoekslijn in de hemato-oncologie), innovatieve projecten en een sterk opleidingsklimaat. De kracht van de Friese hematologiecentra die hun MDO en patiëntgegevens bundelen in één databank (HemoBase) zit in de integratie van de bovengenoemde punten, in het uitvoeren van de patiëntenzorg en de holistische benadering van de oudere en/of kwetsbare hemato-oncologische patiënten. Door expertise op het terrein van gepersonaliseerde behandeltrajecten in vooral de oudere en kwetsbare patiënt, onderbouwd door eigen data uit de population-based en ‘medicine-based evidence’ onderzoekslijnen, kan zorg op maat worden gegeven. Juist door intra- en interdisciplinaire samenwerking over de grenzen van eigen vakgebied heen (met klinische geriaters, apothekers, oncologen) kan voor een brede patiëntencategorie (holistische) topklinische zorg worden geleverd.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart