Samenwerking in de hematologische zorg

De Friese ziekenhuizen werken intensief samen in de Werkgroep Hematologie Friesland waarbij de doelstelling is om kwalitatief hoogwaardige hemato-oncologische zorg aan te bieden in de Friese omgeving. Er wordt zorg gedragen dat er voor jong en oud studies voor de belangrijkste hemato-oncologische ziekten open zijn en hierbij wordt actief naar elkaar verwezen. De Friese ziekenhuizen zijn zowel nationaal als internationaal zeer actief. Op nationaal niveau heeft onze hemato-oncologische onderzoekslijn en HemoBase landelijke bekendheid. Er wordt actief samengewerkt met de vakgroepen hematologie in het UMCG, AmsterdamUMC, Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht en het IKNL.

Topklinische zorg

In het Oncologisch Centrum Leeuwarden (OCL) participeren alle medische disciplines. De hematologie heeft een belangrijke positie in het OCL, zo is één van de hematologen de medisch manager van het OCL. Op het gebied van de hematologie is het MCL een HOVON-echelon C/HIC ziekenhuis en heeft als doelstelling de belangrijkste HOVON studies aan te bieden aan de patiënten in Friesland, zodat zij verzekerd zijn van de meest optimale behandelingen. Hiervoor wordt samengewerkt met de andere Friese ziekenhuizen. HemoBase faciliteert met het regionaal MDO en de dataregistratie de participatie in de HOVON studies.

Het MCL heeft de STZ topklinische expertise status voor hemato-oncologie verkregen op basis van uitstekende patiëntenzorg, florerende onderzoekslijnen (grotendeels gebaseerd op de population-based onderzoekslijn in de hemato-oncologie), innovatieve projecten en een sterk opleidingsklimaat. De kracht van de Friese hematologiecentra die hun MDO en patiëntgegevens bundelen in één databank (HemoBase) zit in de integratie van de bovengenoemde punten, in het uitvoeren van de patiëntenzorg en de holistische benadering van de oudere en/of kwetsbare hemato-oncologische patiënten. Door expertise op het terrein van gepersonaliseerde behandeltrajecten in vooral de oudere en kwetsbare patiënt, onderbouwd door eigen data uit de population-based en ‘medicine-based evidence’ onderzoekslijnen, kan zorg op maat worden gegeven. Juist door intra- en interdisciplinaire samenwerking over de grenzen van eigen vakgebied heen (met klinische geriaters, apothekers, oncologen) kan voor een brede patiëntencategorie (holistische) topklinische zorg worden geleverd.

Klinisch wetenschappelijk onderzoek

Het OCL is belangrijk voor het verlenen van oncologische zorg op het hoogste niveau en voor participatie in nationale en internationale studies die bijdragen aan verbetering van de oncologische zorg. Het OCL heeft studiecoördinatoren en datamanagers hiervoor beschikbaar.

De MCL Academie heeft verschillende onderzoekslijnen waarin de HemoBase onderzoekslijn een prominente plaats inneemt (zie Publicaties). De MCL Academie kent een florerend onderzoekklimaat met betrokken medische stafleden, methodologen/epidemiologen en promovendi.  

In het kader van vergoedingsvraagstukken van het Zorginstituut Nederland voor nieuw geregistreerde, dure, geneesmiddelen worden geanonimiseerde en geaggregeerde data van HemoBase met regelmaat gebruikt. De HemoBase databank kan op populatieniveau (uitkomst)data over diverse behandelingen leveren. De hematologen zijn actief in landelijke werkgroepen en ZonMw beoordelingscommissies.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart