WHF

Werkgroep Hematologie Friesland

Eind jaren ’90 namen Robby Kibbelaar patholoog Pathologie Friesland (destijds Laboratorium voor de Volksgezondheid Friesland – LVF), Peter Joosten hematoloog MCL, en Huib Storm klinisch chemicus Certe (destijds MFB MCL) het initiatief voor Friesland brede multidisciplinaire hematologie referaat of casuïstiek besprekingen. Dergelijke ziekenhuis overstijgende multidisciplinaire bijeenkomsten waren een novum en met de inbreng van Harmen van Kamp hematoloog-oncoloog Nij Smellinghe is in 2000 de Werkgroep Hematologie Friesland (WHF) opgericht (voorzitter Robby Kibbelaar).

Door de ontwikkelingen in de vakgroepen en ziekenhuizen bleek het initiële plan van een maandelijkse bijeenkomst niet vol te houden. De frequentie werd allengs minder, maar de WHF is ondanks dat steeds een motor geweest in het initiëren van nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen in de hematologiezorg. De applicatie HemoBase met als spin off de HemoBase onderzoekslijn, is hiervan het grootste voorbeeld. De WHF heeft met het lidmaatschap van Eva van den Berg-Ruiter (UMCG Klinische Genetica) vanaf het begin contact gehad met het UMCG, stafleden van de afdeling Hematologie UMCG hebben diverse malen bijgedragen aan de WHF bijeenkomsten. In 2012 en 2014 organiseerde de WHF onder auspiciën van de MCL Academie (voorheen het Auletius Instituut) twee goed bezochte symposia.

In juli 2022 is de WHF toegetreden tot het Oncologisch Netwerk Friesland (ONF) en maakt hiermee een doorstart als tumorwerkgroep naar ONF model. Leonie van der Burg (hematoloog Antonius Ziekenhuis Sneek) is voorzitter van de WHF en Robby Kibbelaar secretaris.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart