Missie en visie HemoBase

De missie van HemoBase is het verbeteren van de kwaliteit en transparantie van zorg door het faciliteren van integrale dossiervoering. HemoBase richt zich hierbij op gestructureerde dataverzameling ten behoeve van patiëntenzorg en wetenschappelijk of evaluatief onderzoek.

In de visie of strategie van HemoBase vindt dataregistratie aan de bron plaats, data zijn gestructureerd en discreet en de databank is ziekenhuis overstijgend. De HemoBase databank bevat een model van de klinische cyclus van geïntegreerde diagnose (GiD), behandelplan en therapie evaluatie. De patiënt journey wordt grafisch weergegeven op de tijdbalk. Het MDO is het afstemmoment van de klinische cyclus en heeft in HemoBase een prominente plaats. HemoBase is als domeinspecifiek en specialistisch EPD gekoppeld aan het basis EPD van het ziekenhuis.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart