Dr. Mels Hoogendoorn

Dr. Mels Hoogendoorn

Mels Hoogendoorn (1965) is als internist-hematoloog sinds 2004 werkzaam in Medisch Centrum Leeuwarden. Bij zijn komst in het MCL heeft hij het door Robby Kibbelaar, Huib Storm en Peter Joosten ontwikkelde HemoBase project omarmd en verder doorontwikkeld. Vanaf 2011 wordt de HemoBase database mede op zijn initiatief intensief gebruikt voor population-based hemato-oncologisch onderzoek in Friesland, hetgeen heeft geresulteerd in meerdere promotietrajecten en vele publicaties. Mels heeft zitting in het landelijk HOVON bestuur, meerdere landelijke werkgroepen en ZonMw commissies, daarnaast is hij opleider van de interne geneeskunde. Dankzij HemoBase en de wetenschappelijke output heeft de hemato-oncologie in het MCL het predicaat STZ topklinisch expertise centrum verworven. Mels Hoogendoorn is voor zijn wetenschappelijk activiteiten 0.2 Fte vrijgemaakt, hetgeen door het MCL wordt gefaciliteerd.  Hij is in de directie de aanjager van nieuwe projecten en begeleidt HemoBase promovendi.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart